v> 保密协议-郑州私家侦探公司,郑州侦探外遇找人,郑州瀚辰调查公司 
郑州私家侦探公司,郑州侦探外遇找人,郑州瀚辰调查公司

HOTLINE

保密协议

当前位置:主页 > 保密协议

 
主要业务范围如下:
        1. 接受各类追讨债务的委托
        2. 查询债务人资产和财产状况
        3. 了解并落实债务人的隐蔽财产、动产、不动产和投资
        4. 调查债务人的资金往来情况
        5. 代理委托当事人的法律诉讼及申请强制执行
        6. 代理当事人向公安机关申请立案查处
        7. 应收账款调查
        8. 债权债务调查
       公司在处理债务清欠方面采用方式和特点:
        1、以非诉讼方式为主,由专业收账师催收应收帐款;
        2、以诉讼方式为辅,调查债务人资产线索,为法院执行提供可靠保证;
        3、专业的催帐队伍与法律手段的紧密结合,保证收账的合法性和可操作性;
        4、服务的系统性与专业化,提供从协商—谈判—诉讼—执行的系列服务。